Naturalna śmierć lwów - odstrzał humanitarny

Nasz serwis jest nowy jednak rozumiemy wszystkie tematy związane z Myślistwem . Dziś jako pierwszy temat przedstawiamy Panią obsługującą FanPage Facebook Venatrix Przedstawiamy ciekawy artykuł udostępniony na: https://www.facebook.com/VenatrixHuntress/
Zaprszamy do lektury:

Trafiłam dziś na świetny tekst, wyjaśniający dlaczego odstrzał lwów jest humanitarny, jak wygląda ich naturalna śmierć i czym się kierują, niestety bezpodstawnie, przeciwnicy łowiectwa. Postanowiłam go przetłumaczyć, oryginał i przypisy na dole. Darz Bór!


Jak lwy umierają w prawdziwym świecie

(Historia, której nie chcesz poznać)

Ludzie niedoinformowani, kierujący się głównie emocjami nie rozumieją co mówią, gdy próbują zdelegalizować polowania. Nie pojmują, że natura ma bezlitośnie okrutną stronę, której ani Disney, ani pluszaki nie odzwierciedlają.

Pozwólcie mi wyjaśnić jak lwy naprawdę żyją (i umierają), np:

Smutnym faktem jest, że samce lwów starzeją się bardzo szybko. W sile wieku pozostają bardzo krótko i rzadko zdarza im się żyć dłużej niż 10 do 14 lat. Zmęczeni wiekiem i nieustanną walką, wkrótce zostają wygnani przez młodszego osobnika. W wielu przypadkach są przepędzani po przegranej walce, kulejąc z uszkodzonymi mięśniami, zmiażdżonymi kośćmi, bądź ropiejącymi ranami, które już się nie zagoją.

Bez wsparcia stada lwic ciężko jest im polować w pojedynkę. Od czasu do czasu coś upolują, ale stopniowo słabną i tracą na wadze. Tracąc na sile szanse na polowanie zakończone sukcesem maleją, co skutkuje głodowaniem.

W desperacji próbują złapać mniejsze zwierzęta, takie jak jaszczurki Varanus, które nawet gdy schwytane, nie dostarczają wystarczającej ilości mięsa by uzupełnić energię.

Niezmiernie często uciekają się do polowania na jeżozwierze. Konsekwencje tego są zazwyczaj tragiczne, gdyż kończą się bardzo bolesnymi kolcami wbitymi w łapy i pysk, które uniemożliwiają polowanie czy jedzenie. Jest to pewny sposób na powolną i straszną śmierć.

Tak czy inaczej, król zwierząt powoli staje się chodzącym szkieletem. Ostatecznie przemieszczają się z jednego cienia w drugi. Mają szczęście, gdy hieny rozedrą je na strzępy i zjedzą. W przeciwnym wypadku słabną do momentu, w którym nie będą w stanie się podnieść. Pozostaje kwestią czasu gdy sępy, mrówki lub cokolwiek innego znajdzie je i powoli zje. Stopniowe odwodnienie i szok doprowadzają do śmierci jednostki.

Tak, moi drodzy, lwy umierają w prawdziwym świecie.

Takie są realia. Jeśli nie wierzycie, sprawdźcie inne źródła. To nie jest to, co zobaczycie oglądając dokumenty o lwach, czy filmy animowane dla dzieci, i z pewnością nie o tym myślicie przytulając wyprodukowanego w Chinach pluszaka.

Inni mówią ci co masz myśleć, a ty bez weryfikacji źródła wierzysz w to, bo jest to zgodne z twoim sumieniem. Zakup t-shirtu by pomóc lwom czy słoniom jest tak pomocny jak umycie dla nich zębów. W rzeczywistości jest to gorsze niż bezużyteczne, bo sprawiasz, że jest gorzej, nie lepiej.

Rzeczywistość bardzo odbiega od fikcji i problem nie jest tak błahy, jak mogą pomyśleć ci, co wiedzieli lwa tylko w telewizji. Po pierwsze, istoty ludzkie (to znaczy my wszyscy) zniszczyliśmy ekosystemy, które kiedyś umożliwiały naturze własną regulację. Nawet największe rezerwaty przyrody nie są w stanie utrzymać gigantycznych cykli i migracji dzięki którym możliwa byłaby samoregulacja.

Zwierzęta na szczycie łańcucha pokarmowego mnożą się, aż jest ich tyle, że ich liczba po prostu musi zostać zmniejszona. Ludzkość uniemożliwiła to naturze. W ten sposób spadła na nas ogromna odpowiedzialność. Jeśli nie jesteśmy w stanie stworzyć dla zwierząt miejsca bytowania o wielkości całego kraju, musimy zrobić to, co jest koniecznie, tj. redukowanie liczby zwierząt zgodne z gospodarczym punktem widzenia. Nie robisz tego, bo jest to przyjemne. Robisz to, bo jest to konieczne.

Pomimo tego, co osoby emocjonalne, ślepo podążające za innymi myślą, lew Cecil miał szczęście. Przeżył swoje, usłyszał strzał, a potem zapadła ciemność. Gdyby nie myśliwy, prawdopodobnie skończyłby jak lew na zdjęciu. Jeśli myślisz inaczej, widocznie oddaliłeś się na tyle od natury, że nie słyszysz i nie rozumiesz jej przekazu.

Zarządzanie światem dzikich zwierząt w twojej czapce z Disneya nie uratuje ani jednego z nich. Problem polega na tym, że w ludzkim zoo najgłośniejsze małpy najbardziej zwracają uwagę opiekuna zoo.

Krzyczenie z sentymentalnym zapałem nie rozwiązuje niczego. Tylko przyczynia się do problemu. Mimo to, miliony nawołują „hakuna matata!” i wrzucają drobne do pudełka na ratowanie Cecili na świecie. W międzyczasie myśliwi – czy ich lubisz czy nie – są tymi, którzy dają prawdziwe pieniądze i czeki, dzięki którym nie tylko ratowane są Cecile, ale również guźdźce i gnu, które sentymentalni wojownicy tradycyjnie pomijają.

Głosowanie przeciwko polowaniu jest głosowaniem za zniszczeniem zrównoważonej ochrony dzikiej przyrody. Nie możecie wysterylizować lwów tak, jak robicie to ze swoimi kociakami. Prawdziwy świat jest większy niż piaskownice waszych kotów. Dla odmiany, pomyślcie trochę poza ich granicami.

Tekst oryginalny: https://www.facebook.com/hermanlab/posts/10153475939152404
Zdjęcie: http://www.dailymail.co.uk/…/Battle-death-Buffalo-lion-endu…
____________
Text copied from: https://www.facebook.com/hermanlab/posts/10153475939152404

How lions die in the real world.
(The story you did not want to hear.)

Uninformed people who think with their emotions do not understand what they are saying when they try to ban hunting. They do not grasp that nature has a viciously cruel side which Disney and stuffy toys do not convey at all.

Allow me to explain something about how lions really live (and die), for example:

The sad fact is that male lions become old very quickly. Their prime is extremely short-lived and they seldom manage to live more than 10 or 14 years at the most. Wearied with advancing age and continual fighting they soon become expelled by a younger male. In many cases they are driven off after having lost a fight, limping with turn muscles, crushed bones, or festering sores that will not heal.

Alone and without the pride's support of female lions, the male lions are poor hunters. They manage to kill here and there, but they slowly grow ever weaker and lose weight. As they lose their strength, their success as hunters diminish until they start to starve.

In desperation they try to catch small animals such as monitor lizards which, even if they do manage to catch them upon occasion, yield far too little meat to replenish their energy.

Very often they will resort to hunting porcupines. The end is often tragic as they will invariably end up with excruciatingly painful quills through their paws and faces, which make it impossible to hunt or eat. It is a certain way to a slow and terrible death.

One way or another, the king of beasts slowly become walking skeletons. In the end they just stagger from shade spot to shade spot. They are lucky if the hyenas tear them apart limb from limb and eat them. If that does not happen, they grow weaker until they are eventually unable to rise. Then it is a matter of waiting for the vultures and the ants or whatever finds them and eats them slowly. Slowly dehydration and shock will take the last of life from them.

That, dear sheeple, is how lions die in the real world.

That's how it really is. Do your own research if you don't believe me. But this is not what you will see when you watch lion documentaries, or animated children's movies, and it is certainly not what you think of when you cuddle a stuffed lion made by exploited labour in China to your breast at night.

You are being told what to think by other people - and without questioning the source, you believe it because it resonates with your own emotions. Buying a T shirt to help lions or elephants is as us brushing your teeth to show support. In fact, it is worse than useless, because you're making it worse, not better.

Reality is so much different to fantasy and the problem are not as simple who have only seen lions on television can imagine. For one thing, human beings (that means all of us collectively) have broken the ecosystems that once enable nature to regulate itself. Not even the largest wildlife parks can sustain the giant-scale cycles and migration patterns which make self-regulation possible.

Animals at the top of the food chain multiply until there are so many that their numbers simply have to be reduced. Mankind has made it impossible for nature to do this. In so doing, we have inherited a huge responsibility. If we can't create game parks as big as entire countries, we will have to do the necessary - that means to reduce their numbers in a way that makes economic sense. You don't do that because it is pleasant. You do that because it is necessary.

Despite what the emotional sheeple may think, Cecil was a lucky lion. In his prime, he heard the sound of thunder, and then it all went black. If there had been no hunter for Cecil, he probably would have ended up like the lion in this picture. If you think otherwise, you have become so far removed from nature that you do not hear or understand its voice anymore.

Dictating wildlife management with your Disney World thinking cap on won't save any animals at all. The problem is that in the human zoo, the loudest monkeys get the most attention from the zoo keeper.

Screaming with sentimental fervour solves nothing. It just adds to the problem. But still, millions shriek "hakuna matata!" and drop pennies into a collection box for saving the Cecils of the world. Meanwhile the hunters - like them or not - are the ones dropping real dollars and writing genuine cheques that do not only save Cecils, but all the warthogs and wildebeests that the sentimental warriors customarily ignore.

A vote against hunting is a vote for destroying sustainable conservation of wildlife. You can't sterilize lions like you fix your kitten, people. The real world is bigger than your cat's sandbox. Learn to think outside it for a change.

Image and more info: http://www.dailymail.co.uk/…/Battle-death-Buffalo-lion-endu…

Zapraszamy do komentowania na https://www.facebook.com/VenatrixHuntress/
oraz udostępniania na https://www.facebook.com/WyposazenieMysliwego/

 

Ostatnie aktualności

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: